fbpx
Nieuws

Uitnodiging ALV voor alle leden van vv Zwanenburg

Bestuur

Datum: Maandag 25 november 2019
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Kantine vv Zwanenburg (zaal open om 19.30 uur)

Agenda: 

Voor de Pauze

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag 2018-2019 – Oos Kesbeke

5. Financieel jaarverslag 2018-2019 – Gys*

6. Verslag Kascommissie 

7. Begroting 2019-2020 – Gys

8. Vaststellen contributie 2020-2021 – Gys

Na de Pauze 

9. Voetbalzaken – Hans en Richard

10. Algemene Zaken – Richard

11. Commerciële zaken + Communicatie  

12. Bestuurszaken – Oos Kesbeke**

  • Aantreden bestuurslid – Wouter Bouman
  • Vacature bestuurslid Secretaris
  • Vacature bestuurslid Commerciële Zaken + Communicatie
  • Vacatures Commissies

– Toernooicommissie
– Sponsorcommissie
– Commerciële evenementen commissie
– Sociale Evenementen commissie
– Ledenbehoud & werving commissie
– Vrijwilligers administratie commissie
– Contributie commissie

13. Rondvraag

14. Sluiting 

Bestuur van de vv Zwanenburg

* Financiële stukken 2018-2019 opvraagbaar bij de secretaris en zijn ter inzage aanwezig voorafgaand aan de vergadering. 

** Ten aanzien van de punten onder 12, van de agenda, kunnen zich (tegen)kandidaten aanmelden volgens de regels in de statuten:

Artikel 9 – Bestuur 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Kandidaten dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de secretaris.

Tags

Over de schrijver

Redactie

Reageer

Klik hier om te reageren

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven