fbpx

Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden?

Wil je lid worden? Klik dan op deze link. Je meldt je aan bij vv Zwanenburg via de website van de KNVB. Dan sta je direct goed geregistreerd bij ons!

Contributie per categorie seizoen 2018-2019

De contributie is als volgt vastgesteld:

Categorie Contributie
Senioren € 232,00
Onder 19 € 206,00*
Onder 17 en Onder 15 € 187,00*
Onder 13, Onder 11 en Onder 9 € 165,00*
Onder 7 € 103,00*
35+ Dames en Heren 7×7 € 115,00
Niet-spelend lid € 60,00
Donateur Vanaf € 20,00

* inclusief bijdrage voor kledingfonds

Bankrelatie
Rabobank Nr.: IBAN: NL92 RABO 0113 0606 29 – BIC: RABONL2U
t.n.v. vv Zwanenburg te Zwanenburg
Onder vermelding van: KNVB relatienummer én de naam van het lid.

Automatisch incasso

Nieuwe inschrijvingen dienen hun contributiebetaling door middel van automatische incasso te voldoen. Het tweede blad bij het inschrijfformulier dient hiervoor ondertekend te worden, zodat u akkoord gaat met een automatisch incasso. Lever dit tezamen met het aanmeldingsformulier in. De ”vereniging” verplicht zich, alvorens tot incasso over te gaan, via haar website kenbaar te maken per welke datum de contributie geïncasseerd zal worden. Betaling van de contributie dient vóór aanvang van het seizoen te zijn ontvangen door de penningmeester.

Vrijwilligers bij de vv Zwanenburg

Zodra u zichzelf (of een jeugdlid) inschrijft, bent u tevens verplicht om u aan te melden om een verenigingstaak uit te voeren. Zoals bij nagenoeg alle verenigingen, is ook de vv Zwanenburg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. U geeft dit aan op het inschrijfformulier en wordt vervolgens door een vrijwilliger van de club benaderd voor verdere invulling van deze taak. Voor vragen hierover kunt u mailen met onze vrijwilligerscoördinator.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd gedurende of tegen het einde van een lopend seizoen. De opzegging dient vóór 31 mei van het seizoen te zijn ontvangen door de vereniging.
Richt uw opzegging aan:

vv Zwanenburg
t.a.v.. de Ledenadministratie
Postbus 5
1160 AA Zwanenburg

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privésituatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door werkomgeving en hij / zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór 31 mei van het lopende seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe seizoen worden stopgezet of kunt u donateur worden.

Wanneer uw opzegging van het lidmaatschap ná 31 mei van een lopend seizoen is ontvangen door de vereniging, bent u gehouden de contributie voor het nieuwe seizoen in zijn geheel te voldoen.

Toekomstige evenementen

  1. O9 Ultimate Football Tournament 2019

    8 september 2019 @ 10:00 - 17:00
  2. Hartenjagentoernooi

    13 september 2019 @ 20:30 - 14 september 2019 @ 01:00
  3. Voetbalpubquiz 2019

    18 oktober 2019 @ 20:30 - 19 oktober 2019 @ 01:00

Archief