fbpx

Jeugdplan Kanjers van Morgen

Het technisch Jeugdplan 2018-2022 van vv Zwanenburg is opgesteld door de Technische Commissie (TC) in samenwerking met de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en de Train-de-Trainer’s (TdT). In dit jeugdplan staan de doelstellingen voor het technische beleid en verder wordt aangegeven met welke middelen deze doelstellingen bereikt moeten worden. Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de opleiding van de jeugd met het doel de doorstroming van de jeugd naar de seniorenafdeling. Dit zal ook de komende jaren de belangrijkste uitdaging blijven. Het zelf opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging.

De uiteindelijke ambitie is om via dit beleid en het gestarte programma “Kanjers van Morgen” er voor zorg te dragen dat de jeugdopleiding van vv Zwanenburg een DNA heeft dat aansluit bij “Samen zijn wij vv Zwanenburg” waarbij ieder jeugdlid lekker kan voetballen op het niveau dat bij hem past. Wij gaan ervan uit dat als we ons aan dit programma houden we in 2022 daar zeker resultaat van zien. In onze visie is het opleiden van spelers belangrijker dan winnen. Bij vv Zwanenburg staat de ontwikkeling van de individuele speler in relatie tot zijn talent en ambitie centraal. Plezier in het spel meegeven door het creëren van een veilige leefomgeving via enthousiaste begeleiding en het bewaken daarvan door alle betrokkenen.

In dit plan zijn ook de leerpunten verwerkt welke wij in onze reis naar een lokale opleidingsclub vanuit KNVB hebben meegekregen. Dit betreft een “levend” document aangezien vv Zwanenburg zich blijft ontwikkelen.

Waar staan we voor?

De missie die vv Zwanenburg uitdraagt is een vereniging waar jong en oud graag samenkomen om het spel voetbal te kunnen leren en te mogen spelen in een veilige, toegankelijke en sportieve omgeving.
vv Zwanenburg is een dorpsvereniging binnen het dorp Zwanenburg, in de gemeente Haarlemmermeer, waar voor ieder individu een juiste balans is tussen plezier en prestatie en waar we elkaar allemaal kennen, steunen en respecteren. Wij staan als vereniging voor het binden en verbinden binnen onze gemeenschap. Samen zijn wij vv Zwanenburg.

Waar gaan we voor?

Bij vv Zwanenburg streven wij naar het creëren van een omgeving waar elk individu telt, en waar ieder team naar een passend niveau wordt begeleid. Hierin streven wij er naar dat ieder individu en ieder team van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige positie wordt geboden, waarin wij met positieve begeleiding, spelplezier en sportief gedrag alle teams een maximaal haalbare prestatie willen laten bereiken.

vv Zwanenburg richt zich als dorpsvereniging op maximale betrokkenheid en verbinding binnen de club. Hierdoor heeft eenieder het naar zijn zin bij vv Zwanenburg, voor nu en ook later. Dit zal ook de komende jaren de belangrijkste uitdaging blijven. Het zelf opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging.

Het plan zal voortdurend getoetst moeten worden aan de praktijk. Waar nodig zal het plan worden aangepast. Het Technisch Jeugdplan is ontstaan vanuit de visie beschreven in het beleidsplan Voetbal Zaken, waarbij PLEZIER, PRESTATIE en RESPECT belangrijke steekwoorden zijn.

Het is voor vv Zwanenburg een belangrijke keuze in de DNA dat wij ervoor kiezen om onze aandacht op alle (jeugd) leden te richten en om niet over jeugdselectieteams te denken en te praten. Het doel is dan ook om het verschil tussen hoog en laag niveau per speler en team dichter bij elkaar te brengen in onze vereniging.

De belangrijkste doelstellingen van vv Zwanenburg in de komende jaren zijn – in willekeurige volgorde – als volgt:

  • “Kanjers van Morgen” als zijnde ons jeugdplan verder te implementeren binnen onze vereniging;
  • Organisatie gestructureerd neer te zetten met daarbij een gezonde financiële organisatie;
  • Een veilige, toegankelijke en sportieve omgeving creëren en behouden voor het dorp;
  • Investeren in opleidingen voor trainers van onze jeugdleden;
  • Meer betrokkenheid van jeugd en senioren behalen d.m.v. binden en verbinden;
  • De juiste balans tussen sportprestatie en sportplezier uitdragen;
  • Het dichter bij elkaar brengen van diverse niveaus voetbal waarop voetbal wordt gespeeld;
  • Het communiceren en uitdragen binnen onze verenging van onze doelstellingen.

Aanmelden lid

Banner

Archieven

Advertisement