fbpx

Protocol trainers/begeleiding COVID-19

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden in acht.
 • Kleed je thuis om.
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • Tijdens het sporten dient door de trainer/begeleider waar mogelijk 1.5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kantine en op het complex
 • Houd, waar mogelijk, 1.5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder.
 • Trainers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten zo min mogelijk fysiek contact hebben (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel).
 • Was voor en na de training grondig je handen.
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Laat spelers bij voorkeur gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wisselspelers van 18 jaar en ouder onderling (ook in de dug-out).

Aanmelden lid

Banners

Aanmelden nieuwsbrief

Archieven